Een pad ontstaat door er op te lopen - Lao Tse

 

'Waar je aandacht is, daar ben je'

Mindfulness betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Door bewust je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van wat er zich in je hoofd afspeelt, en kun je meer aanwezig zijn bij je ervaring van het moment. Je geest wordt rustiger en je kunt je beter concentreren op waar je mee bezig bent.

Met mindfulness leer je bewust te reageren op een ervaring, in plaats van op de automatische piloot. Hierdoor leer je ook om makkelijker om te gaan met vervelende ervaringen, of momenten wanneer het niet gaat zoals je wilt.

Wat levert mindfulness je op?

Door mindfulness leer je:

-          Bewuster te luisteren naar de (stress)signalen van je lichaam.

-          Je grenzen kennen en ze aan te geven en te bewaken.

-          Om beter om te gaan met (werk)stress

-          Om vriendelijker voor jezelf te zijn

-          Om uit je hoofd te komen, en in je hart

-          Om jezelf minder te verzetten tegen dingen die je niet kunt veranderen, en dingen beter te kunnen accepteren zoals ze zijn 

Mindfulness maakt je bewuster en vriendelijker. Je krijgt meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en je wordt veerkrachtiger. Met mindfulness ervaar je meer rust in je hoofd, kun je beter ontspannen, zit je lekkerder in je vel en ben je in staat om meer te genieten van het leven.


"Het leven is te mooi om op de automatische piloot te blijven leven"


Achtergrond van de mindfulness training

De Amerikaanse Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness training. Hij heeft oosters inzicht met Westerse psychologische methoden gecombineerd en daarmee de achtweekse mindfulness training ontwikkeld. 

Mindfulness training heet officieel Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Later ontwikkelde psycholoog Zindel Segal samen met collega’s een variant op deze training, waarbij elementen van cognitieve gedragstherapie zijn ingebouwd. Deze variant, Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT), verschilt overigens slechts op onderdelen van de oorspronkelijke opzet. In Nederland wordt de term ‘mindfulness training' gebruikt voor zowel MBSR en MBCT, als voor mengvormen.